LÉČBA BOLESTI

&

PÉČE O SPRÁVNÝ POHYB

   
     

Mgr. Ondřej Dinda

 
Ondra působil 8 let v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře, kde měl možnost získávat praktické zkušenosti od těch nejlepších v oboru. V současnosti pracuje jak s lidmi trpícími bolestmi zad a kloubů, tak s vrcholovými sportovci i jinak aktivními lidmi, kteří si jen chtějí užívat radosti z pohybu bez bolestí a omezení. Klade důraz na komplexní přístup k člověku jako celku, vždy se snaží najít skutečnou příčinu obtíží. Jakožto certifikovaný terapeut DNS konceptu prof. Koláře využívá k léčbě nejnovější poznatky vycházející z této metodiky, ale i dalších.
 
Vzdělání:
 • Magistr fyzioterapie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (2017).
 • Bakalář fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (2011).
 
Kurzy:
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře – část A, B, C, D; Praha.
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Hanušová, Ph.D.; Praha.
 • Spinální manipulace (High-velocity Low-amplitude), Dr. James Dunning; Atény
 • Osvědčení instruktora fitness, Fitness institut TONUS; Praha.
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Bitnar; Praha.
 • Kineziotaping, Maroušek, DiS.; Praha.
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, Bc. Vlasta Bezvodová; Praha.
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii, Mgr. Urban; Praha.