LÉČBA BOLESTI

&

PÉČE O SPRÁVNÝ POHYB

   
     

Mgr. Lucie Vokatá

 
Lucie postupně nasbírala zkušenosti jako fyzioterapeutka v nemocničním prostředí, kde pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, následně pracovala v zařízení s psychosomatickým zaměřením, kde začala intenzivněji vnímat spojitost těla a mysli a jak důležitá je komunikace nejen mezi terapeutem a klientem, ale především v životě.

Ve svém přístupu využívá řadu manuálních technik v kombinaci s moderními terapeutickými přístupy. Zejména vychází z vývojové kineziologie a její souvislostí s funkčními svalovými řetězci, včetně viscerovertebrálních vztahů.

Lucie působí také ve firmách, kde kromě fyzioterapeutického ošetření přímo na pracovišti poskytuje ergonomické poradenství za účelem vytvoření pracovního prostředí, které nevede k přetěžování lidského těla.

V týmu SPINEZIO pod vedením PhDr. Petra Zahradníka, Ph.D. začala vnímat velmi silně, jak úzce je propojeno napětí svalů, kůže, orgánů a dalších částí lidského těla s napětím v našem životě. Proto vždy vede své klienty k porozumění o příčině jejich obtíží a nalézá s nimi cestu k jejich odstranění.
 

Vzělání:

Magistr fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2019)
Bakalář fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2016)
 
  
Kurzy:

Mobilizace v kontextu svalových řetězců, PhDr. Petr Bitnar, Praha
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Petr Bitnar, Praha
Komplexní terapie trigger pointů a globální svalová reciproční inhibice, PhDr. Petr Bitnar, Kladno
Komplexní terapie pletence ramenního, PhDr. Petr Bitnar, Kladno
Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové, Hana Volejníková, Vyškov
Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie, PhDr. Petr Šifta, Ph.D., Praha
Akrální koaktivační terapie (ACT), PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD., Rehaspring Čelákovice
Diagnostika a terapie idiopatické skoliosy dle Schrotové a Karského, PhDr. Iveta Pallová Ph.D., CKP Dobřichovice